ChauGiangTex

Nhu cầu tuyển dụng 2016

Nhu cầu tuyển dụng 1 nhân sự làm việc: 
Điều hành nhà máy dệt có kỹ năng về kỹ thuật Công nghiệp và thiết bị dệt, quản lý nhân sự - Chuyên gia Ấn Độ hoặc Nhật Bản 

Tin tức khác

Trụ sở chính: Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam - Tel:  0913.290.122 * 0912.703.717

Chi nhánh phía Nam: Số 2/27 Quách Văn Tuấn, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 0912.703.717

Email: info@chaugiangtex.com