ChauGiangTex

Sản phẩm ngành dệt

  • Vải 2806 Vải 2806 Mã thành phẩm: 2806 Cấu trúc: 112x70 - TC46/2 83/17xTC20/1 87/13 Khổ vải: 160 cm
  • Vải 3300 Vải 3300 Mã thành phẩm: 3300 Cấu trúc: 108x57 - OE 20xOE 10 Khổ vải: 160 cm
  • Vải 8001 Vải 8001 Mã thành phẩm: 8001 Cấu trúc: 120x60 - CD 30xCD 30 Khổ vải: 170 cm
  • Vải 7569 Vải 7569 Mã thành phẩm: 7569 Cấu trúc: 110x76-TCM45/1 65/35xTCM45/1 65/35 Khổ vải: 160 cm

    Trụ sở chính: Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam - Tel:  0913.290.122 * 0912.703.717

    Chi nhánh phía Nam: Số 2/27 Quách Văn Tuấn, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 0912.703.717

    Email: info@chaugiangtex.com