ChauGiangTex

Tuyển dụng

  • Nhu cầu tuyển dụng 2016

    Nhu cầu tuyển dụng 1 nhân sự làm việc: Điều hành nhà máy dệt có kỹ năng về kỹ thuật Công nghiệp và thiết bị dệt, quản lý nhân sự - Chuyên gia Ấn Độ hoặc Nhật Bản

  • Tuyển dụng ngày 25/07/2016

    I. Nhu cầu tuyển dụng: 1. Cử nhân Quản trị nguồn nhân lực: 01 người 2. Cử nhân Quản lý tài chính: 01 người 3. Cử nhân Quản trị kinh doanh: 01 người 4. Kỹ sư Dệt Sợi: 01 người 5. Kỹ sư cơ khí chế tạo: 01 người

Trụ sở chính: Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351 3875677- Fax: 0351 387 5677
Chi nhánh phía Nam: Số 2/27 Quách Văn Tuấn, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 08 38112961 - Fax: 08 38112962
Email: info@chaugiangtex.com