ChauGiangTex

Vải mộc

  • Vải 2806 Vải 2806 Mã thành phẩm: 2806 Cấu trúc: 112x70 - TC46/2 83/17xTC20/1 87/13 Khổ vải: 160 cm

Trụ sở chính: Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam - Tel:  0913.290.122 * 0912.703.717

Chi nhánh phía Nam: Số 2/27 Quách Văn Tuấn, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 0912.703.717

Email: info@chaugiangtex.com