ChauGiangTex

Vải 2806

Vải 2806

Mã thành phẩm: 2806

Cấu trúc: 112x70 - TC46/2 83/17xTC20/1 87/13

Khổ vải: 160 cm"

Thông tin sản phẩm

Liên hệ

Trần Quốc Hiệp Trưởng phòng Xuất khẩu C

Tel: (84.8) 38153962 (Ext: 336)

Fax: (84.8) 38152757

Mobile: 0903 358 717

Email hiep@chaugiangtex.com

Trụ sở chính: Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam - Tel:  0913.290.122 * 0912.703.717

Chi nhánh phía Nam: Số 2/27 Quách Văn Tuấn, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 0912.703.717

Email: info@chaugiangtex.com