ChauGiangTex

Vải mộc

  • Vải 8001 Vải 8001 Mã thành phẩm: 8001 Cấu trúc: 120x60 - CD 30xCD 30 Khổ vải: 170 cm

Trụ sở chính: Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam - Tel:  0913.290.122 * 0912.703.717

Chi nhánh phía Nam: Số 2/27 Quách Văn Tuấn, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 0912.703.717

Email: info@chaugiangtex.com